Isikhululo Samapolisa
(040) 655-1925
ikliniki
(040) 654-1016
Iposi
(040) 654-3920
KwaMantyi
040 658 0204
Isebe lezemfundo
040 608 4200
Ngqika Junior Primary School
040 654 1634
Hector Peterson High School
040 654 1071
Thembalabantu High School
040 654 3078
Nompendulo High School
040 654 0289
Nompendulo High School
040 654 3733
Xolani Senior Secondary School
040 654 0069
Manezi Higher Primary School
040 654 3552